lördag 12 maj 2007

Sport Sverige

Sport Sverige eller Sportsverige är egentligen hugget som stucket. Kan Sport och teater gå hand i hand? Den frågan har ställts många gånger. Några har svarat och andra har inte svarat. Vissa tycker si och andra tycker så. Somliga gillar boxning för damer andra avskyr boxning för damer. Det finns till och med de som förkastar boxning helt och hållet. Det finns människor som tycker teater är larvigt och att stadsbidragen till teaterverksamheten borde tas bort. I sportens värld finns stora ekonomiska intressen och i sportens värld finns mycket pengar. Varför finns inte dessa pengar i tatervärlden? Kan sport och teater gå samman? Borde sporten köpa upp teaterverksamheten? En fusion kanske?!
Gå till Sportguiden och ventilera.

Lite om Parkteatern författat av Jerka Jerkasmarknad.

Jerkasmarknad name före detta socialpolitisk blogg som gått vidare till sportens intressesfär.

Parkteatern / Stadsteatern nere i Stockholms centrum, där det mesta händer.